Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Dr. Ed. Brandes.

Bliv ikke altfor forbauset over, at jeg ønsker at sige Dem, at den »Fremstilling« af Deres »Folkefjende«-Kritik, som igaar stod i »Charivari« er fremkommen under min Sygdom. »Ch.« er bunden en Smule til mig og derfor er det mig, som dette har gjort mest ondt.

Om Deres Kritik af »en Folkefjende« lod sig maaske sige et og andet ‒ men komme til Dem, kan jeg ikke ‒ jeg skal vist blive inde Vinteren over ‒ og ei at høre min Mening, er intet tabt.

Venlig Hilsen

Deres H. de B.

Har De Interesse af at se »Gjengangere« spillet?

Var det Dem da umuligt at besøge et sygt Menneske i Frederiksborggade 28, 1. Sal?