Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Direktør Andersen.

I den yderste Forlegenhed ‒ indespærret som jeg er af Brystsmerter for Resten af Vinteren ‒ ved jeg ikke, hvad jeg skal gribe til og beder Dem give mit Bud 40 Kr. Maa jeg ikke nu, hvor jeg skal blive her i Stuen oversætte »en Pariserroman« for at betale min Gæld. »Venuspassagen« er morsom. Fredag Aften kan den være oversat ‒ om De vil have den? Men er det Neumann, som skal spille?

Giv saa Buddet Pengene ‒ der kommer en Mand, som slaar mig ihjel, om jeg ingen har. Og igaar var jeg saa syg, at jeg kunde tænke paa slet intet

Deres

Herman B.