Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

24.12.82.

Idag de siger, han blev født, som døde

‒ At redde Mennesket og skabe Verden Glæde ‒

Men vi som altfor sent fik Jordens Støv betræde

Til jublende om Krybben frem at møde

I Kor af Englene og alle Markens Hyrder....

Vi samle kun idag vort Jordlivs bedste Minder

Det sandeste, det kæreste, vi finder.

Til Klang af Klokker vi vor Tanke sender

Med Tak til alle vore ægte Venner.

Og denne Tak, som ‒ tro mig ‒ rig, fremtræder

Saa fattig her i Dumheds Almuklæder ‒

Modtag den venligt, som den Tanken bringer,

Selvom mit Vers med altfor mange Fødder

‒ fik altfor lidt af Vinger.

Deres

Herman B.