Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Dr. Brandes.

Tilgiv, at jeg venter paa to Ord om »Schwabenstreich«, der maaske keder Dem saa gyseligt.

Men vilde De lokalisere den uden Navn?

Tør Andersen her gøre Dem et Tilbud? ↄ: vistnok næsten fuldt det samme som før?

Det er faldet mig ind ‒ De er da ikke vred over mit »Literaturbrev« og fandt det enten altfor dumt eller nærgaaende? Det var maaske en Smule ‒ begge Dele.

Deres Herman Bang.