Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære Dr. Brandes.

Tak for Deres Brev. Andersen har nu læst Deres »Besøg« fire Gange og med en Modtagelighed, som gør ham Ære. Thi man naar ikke til saa god Forstaaelse af noget saa fremmed uden med stort Talent ‒ han mangler jo nemlig alle Dannelsens Forudsætninger.

Imidlertid er Andersen ‒ og »Prisen« har herpaa ikke haft Indflydelse, thi han kendte den den Gang ikke ‒ meget angst for to Ting: Lokalet og sit Publikum. At Lokalet ikke vil kunne bære Stykket og hans respektløse Publikum berede det »farlige« i Tingen de største Vanskeligheder. »Jeg vil hellere lade være at spille det, end jeg tør lade det lide Skibbrud ‒ Dr: B. vilde saa holde endnu mindre af os end nu.« Jeg vilde kun ønske det var muligt at faa Dem en Gang sammen med Manden.

Venlig Hilsen fra Deres hengivne

Herman Bang.

Mit Navn er Herman Bang ‒ maaske kommer Spydigheden til mine aristokratiske Tendenser paa Deres Konvolut af, at jeg har skrevet under mit Brev et »H de B«, hvad jeg ofte gjorde som yngre ↄ: da jeg kun var ‒ mig selv, men som jeg nu kun skriver i min privateste Korrespondance.