Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hr. Herman Bang!

Jeg har ofte med Fornøjelse og noget Udbytte læst Deres Søndagsfortællinger i "Nationaltidende" og henvender mig derfor trygt til Dem.

Det vilde glæde mig og mange af mine Venner, som stærkt tænke paa at abonnere sig til Deres Blad, med, om De vilde sørge for, at Redaktøren, hvem jeg ikke kender, men meget agter, optog omstaaende lidet godt Raad for hver Dag.

De, der er en Ven af Fremskridtet og Poesien, vil ikke nægte mig Deres Bistand.

At jeg ikke er Kemiker og ikke boer i Skive, véd jeg at De er overlegen nok til ikke at tillægge nogen Vægt.

Min Kone og ældste Datter (lige fyldt 15) sender Dem en beundrende Hilsen.

Deres med Agtelse

meget ærbødige

Peter Petersen.

Et godt Raad hver Dag

Fra en Kemiker i Skive have vi modtaget følgende:

Jeg beskæftiger mig ofte med at anstille forskellige mer eller mindre videnskabelige Undersøgelser og har jeg i den sidste Tid navnlig søgt at udfinde den bedste Maade at spæde grumset eller hentørret Blæk. Da skete det for en 8 Dage siden, da jeg sad og skrev i vort Soveværelse, hvor vort yngste Barn, som er 6 Uger, laa i sin Vugge, hvilken jeg passede, at mit Blæk pludselig nægtede at flyde behageligen fra Pennen. I min Forlegenhed tog jeg min yngstes Patteflaske og gød nogen Draaber deraf i den størknede Vædske, som strax blev til det fortrinligste Violblæk, med en let hvidblaa Farve. Til Forsøget benyttes bedst Børnemælk paa forseglede Flasker. Læserne gøres opmærksomme paa, at det ovenfor beskrevne Blæk er benyttet til denne Notits.