Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Peter.

Saa endte den puniske Krig.

1. Bierring sagde, at det aldrig havde været hans Mening, at der ikke skulde findes Feuilletoner med dit Navn(!) Kun ønskede han, at du blev N: fem eller sex den første Gang - da "Dagbladet" "lurede paa os" –

2 Dernæst ønskede han meget, at du, for at Bladet strax i den første Tid kunde drage den størst mulige Nytte af dig, skabte dig et Pseudonym, som det da galdt om at begynde med at gøre saa sympatisk som muligt.

Det besluttedes da, at "Fritz Holm" skulde skrive nu og Peter Nansen som N: sex – hvilket var baade Honnøren og Pengene reddet.

Jeg indskærpede atter min Opfattelse af "de Unges" Forhold til "Nationaltidende" og haaber, at det vil gavne nogen Tid.

Saa endte den puniske.

Sov vel, kære Peter, og vær uden Frygt for baade Penge og Fremtid.

Din

Herman.