Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

23.10.83.

Min kære Nansen.

Jeg vil i to Linier skriftlig lykønske dig til din Bog, siden jeg igaar egenlig knap ved et Haandtryk ønskede dig alt Held. Ser du, jeg ønsker dig Evnen til at leve – Evnen til at skrive har du. Men Livet, mon cher, – det er det, vi maa hælde ny Vin i, hvis vi skal betyde noget.

Glückauf! Lev vel

Din

H.B.