Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Lige hjemkommen beklager jeg i høi Grad, at det evindelige »Vrøvl« allerede har bemægtiget sig vor ‒ eller min ‒ Plan. Jeg har kun meddelt Peter N. og Frøken Lerche samt Cetti, at de endnu ikke skulde købe Bogen, da der skulde foretages nogle Ændringer efter Deres Korrekturer, og før det var skét, skulde ikke begynde paa Rollerne

Naar Publikum ser Deres Stykke, vil Stykket selv jo give alle lavede »Geschichter« Uret.

Bliver jeg blot lidt bedre, kommer jeg imorgen til Doktoren.

Deres H de B.