Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Opgiv mig naar sidste Forestilling af Svenskerne i Kjøbenhavn og naar Journalistforeningens Fest holdes. Vil give Forestilling i Roeskilde 15de Helsingør 16 og vil ved givet Henvendelse til Pressen som publikum søge opnaaet størst muligt Tilslutning til disse Forestillinger, de maa ved Besøg fra Kjøbenhavn slaaes stærkt igjennem

Herman Bang

Martins Hotel Randers