Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Taler som den blinde om Farver. Her Solgt 60 Billetter. Jeg kan og vil ikke forlange at disse Mennesker skal anvende deres Tid paa denne Maade. Jeg vil hellere slaas ihjel af Pressen i Roskilde end trampes af Gæs Provindspressen igjennem og sætte Penge til som jeg ikke har. Jeg forlader Definetivt "Nationaltidende" men vil for min Fremtids Skyld nu lægge Rutten ialfald nær København. Foretrækkes da Helsingør, som var i den oprindelige Plan?

Herman