Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Direktør Andersen!

Nei ‒ dette er nu saa galt, som det kan være. Ferslev er stadig taus i sine Telte over min mislykkede Oplæsningsreise, og her paa Hotellet kan jeg ikke blive, da alt, hvad jeg eier maa gaa til Renter o:s:v: Jeg beder Dem derfor om at sende mig hertil, for at jeg kan fortsætte denne lystige Tilværelse, 150 Kroner, som jeg skal betale Dem, saasnart Schubothe giver mig noget for Bogen. Thi at arbeide for Dem er vel umuligt?

Tilgiv denne Paatrængenhed ‒ men jeg tør ei gaa til andre. Send mig de 150 hurtigst og helst pr: Anvisning. Jeg vil saa dermed betale og flytte hen i et billigt Privathus.

Deres

Herman Bang.