Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Det skrevne af min »Bog«, kære Hr. Neergaard, tilfredsstiller mig selv saa lidt. Men den 25 bestemt skal De faa en Novelle: Maria Pitoya som er c: 1 Ark stor.

Sig mig, vilde det ikke være praktisk at faa hos det kongelige Theaters Chef en Anmelderbillet for »Tilskueren« ‒ den faaes strax ‒ og saa f.Ex. hveranden Maaned skrive en Theaterkronik (et Par Sider Petit)?

Jeg spørger kun og ikke af Paatrængenhed, ti det behøvede slet ikke at være mig, som skrev Kroniken.

Tout à vous

H. de B.

Studiestræde 4.

Tak for Deres Brev og Heftet.