Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

29.9.84.

Kære Hr. Neergaard.

Fru Betty Borchsenius har bedt mig indsende disse to Skitser, som hun beder Dem, om muligt, optage i »Tilskueren«. Hun anmoder mig om en Anbefaling.

Den findes først i det eiendommelige i disse to Smaating selv, dernæst i det Navn, hun i en anden Kunst havde gjort saa fremragende ‒ for midt paa sin Løbebane at lade det i Stikken.

Der gives mange Grunde, hvorfor jeg kunde ønske, at »Tilskueren« fandt disse Smaating egnede, men jeg vil ikke forsøge at øve noget Pres, som maaske ‒ ikke paa nogen Maade behøves. Den venligste Hilsen

fra Deres

H. B.

Sig mig med to Ord: er De nogenlunde tilfreds med »Ord«?