Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 28.10.84.

Kære Neergaard.

Vil De være saa venlig hver Maaned den ni og tyvende, naar De har modtaget mit Manuskript, da at lægge min Anvisning i en Konvolut adresseret til Hr. Otto Ottesen Studiestræde 4 K ‒ vil De gøre mig en stor Tjeneste. Saa kan jeg bestride en bestemt Udgift med Pengene.

Deres

Herman Bang.