Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Min kære Peter.

Jeg gik op i "Athenæum" for at finde noget til dig; fandt dette mindre kendte og oversatte det, siden du har saa meget andet at gøre.

Jeg tror, at denne Rubrik-Titel er god. Men tag ialfald ikke Ordet "Tema". Maaske bedst: "Dagens Emne". Det lyder: "Naa – hvad er saa Dagens Emne?"

Det er faldet mig ind, at Sangeren Lange er en dannet Mand. Han vil paa Søndag og Mandag være en af "Nuets Folk". Lad ham skrive en Spalte (Indtryk, hvadsomhelst). Journalistik er Aktualitet.

Din Herman.

Hvis du vil saaledes, kommer du og faar en "Clarétie" hos mig.

For Guds Skyld vær forsigtig med min Skrift, at ikke Es eller E.B ser den.