Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag Aften.

Tilgiv en Syg, kære Neergaard, hans Utaalmodighed ‒ men har De talt med Ph. om »Ord«, og faar jeg Lov? De véd ikke, hvilken Værdi jeg sætter i denne saa lille Sag.

Svar mig.

Korrektur?

Jeg var igaar meget syg ‒ er nu lidt bedre.

H. de B.