Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Direktør Andersen!

Grunden til, at De først modtager denne Tak saa sent, er at jeg forreist først modtog Deres Brev for tre Dage siden og nu ligger syg i Odense. Min Tilstand er ængstelig for mig ‒ at skrive koster mig en uhyre Anstrængelse, og jeg har Hallucinationer om Natten. Hvor Livet dog er sørgeligt, naar man sjældent er rask aldrig helt vel.

Jeg læser i »Dags« at »Diane de Lys« skal gaa. Men Herrerne ‒ Herrerne? Er Alr. igjen engageret? Jeg ved intet. Lad mig snart faa Arbeide. Ingen ved, hvor længe jeg vil kunne vedblive at udføre noget.

Tusind, tusind Tak. Mine Hænder skaller og smerter mig ulideligt.

Deres

H. B.