Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

29.1.85.

Kære Neergaard.

Det er umuligt ikke at medtage »et Besøg«, som gaar paa Mandag. Før Torsdag kan De altsaa ikke have Revuen ‒ ti skrive om en saadan »Begivenhed« lige Dagen efter ‒ kan og tør jeg ikke.

Jeg tror, at det siste har gjort Lykke. Peter fortalte mig noget derom.

Sig Fru Arne Wendt, at hendes Studie var beundringsværdig. G.B. tog Têten paa det kønslige ‒ »enfin soyons gais«

H. de B.