Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 6.2. 85.

Kære Peter.

Tak for dit Brev i to Ord kun, ti jeg er meget angst til iaften, hvor jeg skal tale paa Teatret og erobre Stockholm. Seiren venter mig, forstaar du, men den er ikke endnu vunden her som i Göteborg. Iaften maa det ske.

En stor Penge-Sukces er det. Jeg har allerede 1500 Kroner staaende i Banken og 200 hos Portier her. Jeg haaber at tjene en otte-ti tusind. Ved du, at jeg fra iaften af skal tale hver Dag lige til jeg gaar til Finland? Saa du kan ingen Fornøielse have af at komme nu; men den første Juni tager jeg, hvis alt gaar vel fra Kristiania til Stetin og du gaar ombord i K. og er en Uge hos mig i Berlin-Dresden. Vil du det?

Jeg kunde fortælle dig, kære Peter, mange mærkelige Ting om vore Bekendte her, men "jag låter bli' det", da jeg skal tale iaften.

Kritiken her er kold men skriver dog: Hr. Georg B. taaler ingen Sammenligning med H.B.

Det samme skreves i Göteborg. Til næste Efteraar taler jeg i Berlin.

Lev vel, kære Peter, og tusind Hilsener til "Barnet". Lad ham dog skrive mig til.

Jeg skrev dig til i Tirsdags – har du ei faaet det Brev? Det glæder mig for din Skyld ret hjerteligt, at Bladet gaar saa godt. Jeg har ligget syg i to Dage, er saa svag, at alle her ængstes derover. Men jeg maa holde ud.

Din

Herman.