Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Peter.

Kan du bruge dette?

Jeg sender dig et Manuskript, skrevet af "det unge Finlands" første Kritiker, Hjalmar Neiglick. Om Osvald. Det vilde glæde mig meget, om det kunde blive optaget i "Politiken".

Jeg gider ei læse igennem, hvad jeg har skrevet. En Dag i Peterburg er netop saa meget, at man bliver Idiot.

Din Herman

Idag spiser jeg hos den danske Gesandt , imorgen spiser jeg hos Keiserens Generaladjudant , iovermorgen spiser jeg hos den svenska Minister .

Ce est bien arrangé?

n'est ce pas?