Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Christianssand.

Kære Redaktør.

Tak ‒ fordi De husker, at »Tilskueren« en Gang havde en Medarbeider ved Navn H.B.

Han skriver imidlertid intet i denne, havde paabegyndt en Teaterartikel, men rev den itu.

Det første, Manden skriver ‒ Skal De faa.

Venlig Hilsen

fra Herman B.