Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 20.7.85.

Kære Don.

Jeg kommer Tirsdag med det Tog, du benyttede sist.

Jeg har idag set en Mand, der ved Hjælp af nogle Kæmpeslanger, med stort Besvær vandede vore Plæner – mens det øsregnede.

Tak for sist.

Din Herman.

Verte.

Direktør Abrahams , hvis Tilstand langtfra er tilfredsstillende, har taget Ophold paa Sletten ved Helsingør.