Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Greibe.

Jeg kommer om otte Dage til Hamburg ‒ og vilde gerne holde en Forelæsning der for Skandinaverne. Tror De, at det med mit nuværende Renomé kunde gaa?

Hvorledes skulde vi bekendtgøre det? Hvordan skulde vi samle Folk? Kunde jeg faa Lokale i Foreningen? For hvilken Pris? Hvilken Entré kunde jeg selv tage? Emne Henrik Ibsen.

Vil De besvare mig, kære Greibe, disse Spørgsmaal snarest. Ti jeg skulde reise herfra paa Mandag.

Deres hengivne

Herman Bang.

Studiestræde 4.