Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Greibe.

Mit Foredrag maa blive Fredag Aften. Klokkeslet bestemmer De.

Billeder skal De faa.

Jeg kommer saa til Hamburg Torsdag Morgen ‒ men, kære Ven, boer paa Hotel. Det er et Princip hos mig ikke at gøre nogen Uleilighed, og jeg takker Dem derfor for Indbydelsen: De har saamæn Uleilighed nok endda.

Der stod i Vinter i »H-N« en Korrespondance om mig fra Stokholm.

Deres hengivne

H. de B.