Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Min kære Peter.

Jeg – og du? – har læst i Aviserne, at der var udsolgt Hus og levende Bifald til min Forelæsning. Forsaavidt er jo alt vel, hvis ikke (mellem os) Regnskabet havde givet et Resultat, som tvinger mig til at blive her og skrive en Masse sammen for at komme videre. Jeg skriver hele Dagen ligesom en gammel Hest, som trofast løber for Kærnen. Og selv om det ikke er Smør, H.B. kærner, indestaar jeg dig for, at det heller ikke er Kunst.

Lev vel.

Din

Herman.