Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Itter Mandag.

Kære Peter.

Her "Ida". Du vil af Stumperne sé, at jeg har gjort min mægtig Umage. Enkelte Passager deri har min bedste Stils pompøse Kolorit, noget er sindrigt, en Del er skidt.

Men jeg var meget træt efter "Fædra"

Læs nu god Korrektur – Don.

Din Herman

Send "Politiken" –

Hils Hvalpen.