Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Hjertelig Tak for Deres Brev. Saasnart det er afskrevet, skal jeg sende Dem Manuskriptet eller ‒ helst ‒ selv bringe Dem det til Berlin. Vi vilde have meget at tale om ‒ ogsaa om andet.

Deres pekuniære Bemærkninger tilfredsstiller mig fuldkomment.

Deres

Herman de Bang.

Hr. Kammerraad Emil Jonas.