Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Itter. Onsdag

Min Ven.

Din praktiske Sjæl vil glædes ved dette Manuskript, som du kan optage strax men intet tilføie om Forfatterens Tilladelse. Den Passus bliver for ridikul.

Jeg sender dig dette, som et pludseligt Indfald – til Tak for den prompte Maade hvorpaa du har besvaret mine Sendelser. Ti du maa jo dog have faaet Ida og "Fædra". Men Tingen er naturligvis den, du kan ikke opnaa et gunstigt Svar og vil ikke bedrøve mig med et slet. Et lille Ord om Modtagelsen og Avisen med "Ida" havde dog været bedre.

Enfin – jeg beder dig strax lade "Fædra" afskrive i to Exemplarer. Fru Ottesen skal bringe dig Pengene.

Hils Hvalpen.

Din Herman.

Læs god Korrektur – her taales ikke Feil.