Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Slottet Itter d: 21.9.85.

Kære Don.

Jeg beder dig saasnart en Afskrift af "Fædra" er færdig, da at gennemlæse den (Afskriften) og sende den til Oversætteren (Algot Sandberg, Dagens Nyheter. Stockholm). Tingen er, at jeg idag har faaet Svar fra Göteborg. Man ønsker der intet hellere end at opføre Stykket strax og venter kun paa Oversættelsen.

Jeg skal, om jeg vil, spille med. Men hvilken Rolle – that is the question.

Tak for Aviserne. Ida var slap første Aften – læser jeg mellem Linierne. Men sikkert er et: ellers spiller hun Febren. Neiglick og jeg skrev ogsaa i Grunden det samme.

Imorgen reiser jeg til Berlin, hvor jeg kommer Onsdag Morgen. Centralhotel.

Skynd dig med "Fædra". Det dreier sig bogstavelig om Timer for at naa det før Menter-Turnéen.

Hils Hvalpen.

Din

Herman.

For "Politiken"

Herman Bangs "Fædra" vil for første Gang blive spillet i Göteborg. Göteborgs-Teatrets Primadonna, Fru Anna Sternvall , udfører Titelrollen. Hvis hans Deltagelse i Menter-Turnéen tillader det, vil Herman Bang selv spille Hr. de Vilsac. Den svenske Oversættelse besørges af den unge Forfatter Algot Sandberg.

En Bearbeidelse for Scenen af Herman Bangs "Fædra" af Hr. Emil Jonas omsendes i disse Dage til de tyske Scener.