Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære Kammerraad.

De maa have været meget forbauset ‒ maaske har De været meget vred. Men en Depeche kaldte mig uopholdelig hjem; min Veksel solgte jeg med Tab og havde ikke mere, end jeg akkurat kunde komme hjem.

Alle disse Dage har jeg flakket om.

Naar faar jeg »Fædra« at læse.

Mine Noveller og de 30 Mark sender jeg en af Dagene.

Mange Hilsener fra

Deres Ven

H de B.