Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag Aften.

Min kære Don.

And. Schou har stillet sig meget velvillig. Et Halvark trykkes om saaledes, at de "borede Smaahuller" helt gaar ud. Iøvrigt et Par Smaaændringer efter Brandes' Ønske.

Istedetfor Smaahullerne har jeg faaet et lille Billede fra table d'hôte-Salen.

Jeg er iøvrigt ved godt Mod. Jeg læste inat hele Bogen. Jeg eier snart Samfundsskildrerens Sikkerhed. Hvad der endnu vækker Indignation vil en Dag, naar vi begge bliver noget ældre, blive en stor Auktoritet. Tak for al Hjælp.

Din

Herman.