Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag Morgen.

Kære Don.

Jeg fik nu to Breve som Svar paa to Breve, jeg afsendte igaar.

Læg dem sammen og maal den tillidsfulde Stemning, som hersker hos de forskellige Partier.

Begge Aktstykker tilhører Din Samling

Omtrykningen og hvad dermed staar i Forbindelse nærmere mundtlig.

Din Herman B.