Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

29.11.85.

Nei – der var, trods Fru Menters Forbud, fremmede iaftes efter Koncerten og umuligt at faa noget skrevet. Jeg skal gøre mit idag, men Dagene er mindre heldige med deres evige Rend. Maaske kan imidlertid arrangere "det" eller ialfald "noget" ligesaa godt.

Herman.