Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

30.11.85.

Kære Kammerraad.

Deres Brev voldte mig en stor Glæde. Jeg skal ikke glemme alt, hvad De gør for mig.

Jeg kommer om nogle Dage til Berlin, men jeg sender Dem strax dette medfølgende mit Hovedværk. Jeg tror, De vil læse Bogen med Interesse. Den er dog et Stykke af den moderne nordiske Ungdoms Historie. Fragmenter heraf er gode til Oversættelse.

Billede medbringer jeg. Endnu en Gang al min Tak.

H. de B.