Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Askanischer Hof. Berlin.

Kære Hr. Kammerraad.

Nu er jeg her. Jeg fremskyndede min Reise nogle Dage.

Jeg har et Par Artikler at skrive. Saa ser De mig om et Par Dage.

Jeg vedlægger tredive Mark med Tak for Laanet. Jeg bragte dem ei til Hr. Gad, fordi jeg ventede paa et Honorar ‒ just saa stort ‒ fra Illustreret Tidende. Men Anvisningen kom ei.

Deres hengivne

Herman Bang.