Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Askanischer Hof. Berlin.

Kære Greibe.

Atter maa jeg bede Dem skaffe mig hint berømte Numer af »Hamburger Nachrichten«, hvori min Berømmelse staar skrevet. De vil sende det saa hurtigt som muligt til

Deres hengivne

Herman Bang.