Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Peter.

Minder dig venligt om dit Løfte at sende mig Kritiker. Især "Berlingske" og "Avisen". "Natt" og "Dagbladet" har jeg sét. Edv. B's Kritik var meget sand og glædede mig meget. Desværre er Salget vist kun skidt, og det er det værste, da jeg jo aldrig naar udover den nedrige Betaling – om jeg ikke naar det nu. Schandorph faar mer end det dobbelte af hvad jeg faar. Og det er dog det, som frier Folk fra at skrive "Høiheder".

Din Herman