Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære Peter.

Jeg har gennemlevet et Par Uger opfyldt af vanvittigt og pinligt Arbeide. Nu har jeg naaet, hvad jeg vilde foreløbig. I næste Uges Løb vil min første Artikel af Serien "Studienköpfe" blive trykt i "Tageblatt".

Desuden har jeg knyttet Forbindelse med et af Tysklands største Ugeblade: "Pschorrers Familienblatt". Der skal jeg foreløbig hver Uge – à la Maupasant – skrive en En-Spaltes-Novellette. Jeg kan jo lade alle mine Operette-Soldater gaa igen.

Redaktøren af dette Blad, som heldigvis er Millionær, er ogsaa Hollænder og kendte mig godt – fra hollandsk. Jeg er meget elsket i Holland, paastaar han. Jeg burde have anet det. Jeg er saa berømt paa Amager.

Det er to Stillinger, som foreløbig intet giver af sig – men det vil komme.

Folk her siger, at jeg har en forbausende Sans for Sproget. Jeg tror det selv – uenig med Henriques , som bekendt. Jeg vil snart selv kunne vaage over mine Oversættelser og udgive alt først paa Tysk. "Fædra " har faaet en Forlægger i Leipzig .

Det var mit ydre Liv. Privatliv har jeg ikke. Jeg maa være flittig og er det fra tidlig – jeg staar op Kl 8-9 – til silde. Jeg tænker tit paa Jer – som om jeg gik hjem og hørte et venligt Ord. Enfin – mon ami – ca est bien triste, la vie.

Hils Hvalpen. Uendelig glæder mig Jeres mange Avertissementer. Hvis jeg intet faar skrevet til Bladets "Jul", maa du alligevel ikke tage de Silhuetter – de er ikke gode nok.

Alle Hilsener fra

Din

H.B.