Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Peter.

Da Kierulf var her, talte jeg med ham om "Politik". Dette Brev sender han mig nu.

Naar jeg ikke har sendt nogen Korrespondance, er det min Ven, fordi jeg har ventet paa Optagelse af en, jeg allerede sendte for en Uge siden. Men sikkert har du haft dine Grunde – som du véd, jeg altid billiger – til ei at optage den. Skal eller ikke sende dig et Julebrev o:s:v:?

Hele min Tid har været optaget af min Debut-Artikel i "Tageblatt". Jeg sover ikke om Natten af Spænding.

Man modtager mig venligt her, og man venter tillidsfuldt, at jeg vil faa en Position. Jeg ser aldrig nogen, taler med ingen uden i Forretninger, skriver ti-tolv Timer daglig.

Hils alle.

Din

Herman