Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

2 Juledag.

Jeg maa, kære Ven, sende dig indlagte.

Jeg arbeider her som et Asen. I »Berliner Tageblatt« begynder jeg den første; hos Schorer ligesaa. Anmodninger om Bidrag strømmer ‒ og jeg bestiller intet andet end at skrive og skrive. Fra først i Januar faar Skou Manuskript. Det maa betales Arkvis. Halvdelen til Andreasen.

Gør A. forstaaelig, at han maa vente ‒ at sine 75 Kr. om Maaneden skal han faa, og alt det mer, jeg orker. Men jeg maa først igang.

Din

Herman.

Et Exemplar af »Ellen Urne« vilde jeg jo gerne se.

H.