Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Kammerraad.

Endnu har mine Redaktioner ikke ladet høre noget Muk fra sig, og da jeg idag, imorgen og iovermorgen maa i Teatret for mit næste »Kopf«s Skyld ‒ maa jeg bede Dem for anden og siste Gang (for denne Gang) træde i Bankierforretning og laane mig 50 Mark, om det er Dem muligt. Ti ellers sidder jeg her.

Naar »die Lumpen« sender Penge ‒ da faar De dem strax.

Officéren faar De imorgen tidlig.

Deres heng

H. de B.