Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Montag.

Kære Kammerraad.

Tak for Deres Brev.

Vær vis paa, jeg vil være forsigtig. En Artikel af mig i »Politiken«, som jeg sender Dem til Oversættelse, saasnart jeg faar den ‒ vil bedst vise Dem, hvor selvfornægtende og klog jeg er. Anvend Artiklen overalt hvor muligt. Den er et nobelt og fornemt Svar.

Tal ikke med Schorer om Penge, før De har hørt fra mig. Serien maa først begynde.

Foreløbig holder jeg mig rolig og skriver ingen Ansøgninger. Strax kommer jeg dog ikke tilbage. Lad de styrende nogen Tid sé mig rundtom ‒ at farlig er jeg ikke.

Lev vel ‒ kære Kammerraad.

Herman B.