Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

3.2.86.

Du vil lé, kære Don, og sige "Død og Pine"!!!

I Virkeligheden er her store Ting i Gære. Vil du strax sende mig "et Besøg" .

Jeg haaber, at Ibsen kommer.

At jeg ikke staar udenfor alle disse Ting – ikke "ganske" – vil du forstaa. Men endnu er alt i sin Vorden og beror paa Henrik Ibsens Sammentræffen med Kainz, som er Elev af Hertugens Frue og vistnok ogsaa indbudt hertil.

Gennem Ibsen vil vel jeg blive introduceret ved Hoffet.

"Nyheden" var god – hvis blot I Idioter interesserede Jer mer for store Ting i hele Verden og store Tanker til Gavn for mange – end for smaa elendige Stridigheder, som ødelægger os stakkels Faa – r. Gud sikken Vits.

Din Herman.