Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Meiningen 4.2.86.

Kære Don.

"Meiningerne" vil gerne til Norden iaar. Før jeg skriver til Hennings, som man her har bedt mig – vil jeg privat spørge dig (for din Vens Skyld) om Rasmussen ikke havde Lyst til at leie sit Teater ud i Mai Maaned til disse Folk. Entreprisen er sikker – da de leier, forstaar du. Hvad vil han da have for 20 Forestillinger i Mai Maaned? Han maa huske, at han jo selv spiller med Tab den Tid. Imidlertid maa den driftige Mand bestemme sine Betingelser hurtigt – da jeg ei kan opsætte at tale med Hennings. "Meiningerne" vil første Gang gøre sig frygteligt selv i Tider som disse. Ti disse Folkescener i "Julius Cæsar " maa alle sé.

Send mig, kære Don, strax i x-Baand "Ninon ".

Din

Herman Bang.