Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

9.2.86.

Kære Peter.

Gør mig den Tjeneste strax at spørge Edvard Brandes, om han ikke kender Possart fra München. Mig foresvæver noget saadant. Bed ham isaafald skrive et Par anbefalende(!) Ord om mig som dramatisk Kritiker og strax sende hid adresseret til mig men i Kuvert med Udskrift Possart. Det er mig meget vigtigt at lære Manden at kende. Han kommer hertil paa Lørdag, saa det har yderste Hast.

Mandag danser han af igen.

G.B. kender ham ialfald. Kan du da – du er jo saa fiffig – ikke spille den Komedie at sige til Edv: Br:: "Det lader til at være Bang meget vigtigt – Gud ved, om Deres Broder ikke skulde kende ham o:s:v:["] Og saa skaffe Ordene fra ham.

Af meget stor Vigtighed er Sagen mig hvor stor en anden Gang. Jeg har for travlt idag.

Jeg véd, du strax vil gøre det muligste.

Herman.