Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

15.2.86.

Jeg har ligget to Dage, kære Don – og kunde først iaftes faa Tag i "Hofraaden". Desværre er Planen om Norden pludselig opgivet – saa vidt jeg véd paa Grund af Vanskeligheder i de andre Hovedstæder.

Det gør mig meget ondt for Rasmussens Skyld. Men der har for mig intet været at gøre. Jeg har fremstillet København saa lokkende som muligt men forgæves.

Jeg er endnu saa træt og fuldstændig ude af stand til at tænke, at jeg kun kan skrive disse Par Ord.

Din Herman.