Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien

Kæreste Ven.

I Lørdags fik jeg din Depeche: »Penge afsendt. Poste restante«. Og nu gaar Torsdag til Ende og endnu ingen Penge og fra dig, min Ven, intet forklarende Brev.

Hvordan gaar det til?

Ankommet er intet. Jeg har været paa tre Posthuse hver Dag.

Har du maaske hørt, at »Politiken« havde sendt og saa fundet, at det hastede ikke?

Men, min Ven, naar man har lidt som jeg, trænger man til ikke lidet for at blot lidt Orden og lidt Ro. Blot det at vide, du har i denne fremmede By, saa langt fra Hjemmet 100 Kroner!

Og Korrektur ikke ‒ og Brev ikke!

Var Galschiøtts Penge imellem dem i Lørdags Depeschen omtalte?

Send ialfald dem strax, hvis de ikke er afsendte.

At det ikke skal gentage sig ‒ disse Rædsler.

Tøi har jeg nu hjemme. En ny Udvandring var saa græsselig.

Men i hvert Fald skriv: Naar, hvordan, hvor meget du har afsendt? Af hvem du har modtaget Beløbene? Og under hvilken Adresse? Jeg mener, om du har skrevet: Poste restante. Haupt-Post.

Hvis du intethavde afsendt, vilde du jo dog sikkert have skrevet mig Grunden.

Hils derhjemme ‒ din Kone ‒ og Ungerne.

Herman.

Svar telegrafisk efter Modtagelsen af Brevet og tag Telegram-Gebyret af »Nordstjerne Honoraret«.