Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Ven.

Nu ‒ Fredag Aften ‒ fik jeg dit Brevkort, hvor du pludselig skriver: et R istedetfor IX Bezirk.

Pengene har jeg ikke øinet. Er Adressen ogsaa paa dem forkert? At saadant noget dog altid skal ske. Ingen Penge gaar fra Tirsdag til Lørdag. Jeg har slet intet. Forhaabentlig kommer Pengene. Igaar morges atter afsendt Manuskript. Nu igen. Atter imorgen Aften. For disse tre Sendinger bedes mig Penge sendt Mandag (den tredie Port faar du Mandag Formiddag.) Det er græsseligt, at der altid er Vrøvl. At jeg altid skal tigge og tigge.

Vil du sende to Aftryk af anden Korrekturerne, og et af »min gamle Kammerat«.

Gud véd, om Andreas Schou har sendt Penge og under hvilken Adresse? Telegrafér mig det og tag Penge derfor fra.

Din Herman.

Hils.