Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien. Hotel Hammerand. VIII Bezirk.

6.3.86

Kære Peter.

Et forfærdeligt Rovmord opfylder Staden med Skræk. Sang og Beretning indlagt. Jeg har faret det af for at I kunde have Originalberetningen strax. Den dumme Idiot, at han ikke kunde tage den Avis med sig.

Jeg har tænkt paa – naa, alt, hvad jeg tænker paa, for at undgaa dette "Das" – om det ikke var muligt, jeg kunde faa en Farce at oversætte for August. Jeg er vildt lystig nu for Tiden og egner mig for det burleske. Vel hører jeg ikke til "Pressen" men her i Operettens Hjem kunde jeg dog til Gengæld gøre ham mange Smaatjenester, hvortil jeg er fuldt villig.

Om du hører, han har Manuskript til Farce – fransk eller tysk – da lad stille mit Navn falde. Her har jeg sét en fuldstændig forrykt én-Akts Farce – men de Énakts betaler sig saa skidt. Ikke er det Meningen, at jeg vilde have den idag eller have Forskud eller sligt. Men det var rart at have i disse Maaneder.

To Ting ønsker jeg midt i min Sorrig her at vide hjemmefra: hvorfra "vor Valde" reiser til Grønland midt i Hvedebrødsdagene, og hvorfor "vor Ernst" har "opsat "Nordens" Udgivelse"?

Din

Herman.